NOVI conferentie - Van visie naar uitvoering

31 maart 2021 • ONLINE

Aanmelden

Over de NOVI-conferentie

Op woensdag 31 maart 2021 vindt de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) plaats. Een jaarlijkse dag waarop iedereen bij elkaar komt die betrokken is bij de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland.

Doel is om de Nationale Omgevingsvisie tot uitvoering te brengen en jaarlijks de voorgang met elkaar te bespreken. Op deze allereerste conferentie staan informeren en inspireren centraal.

Op deze online NOVI-conferentie praten experts u bij over de koers en over de stappen die al zijn gezet. Tal van onderwerpen en inspirerende praktijkvoorbeelden ten aanzien van de fysieke leefomgevingen passeren de revue. En er is uiteraard ook gelegenheid om eigen ervaringen te delen met elkaar.

Programma

De allereerste NOVI-conferentie wordt een levendige online dag met een festivalopzet. Er zijn virtuele tenten waar een variëteit aan sessies wordt aangeboden. Van talkshows tot verdiepende webinars, maar ook interactieve sessies, uitleg van de NOVI-instrumenten en vooral veel NOVI-praktijkvoorbeelden. Kennis delen en inspiratie opdoen staan centraal.

Wat kunt u verwachten

Het programma telt inmiddels al ruim vijftig sessies. Zo kunt u verschillende talkshows volgen zoals: Regeren is vooruitzien, het belang van de NOVI ten aanzien van verstedelijking, de toekomst van het landelijk gebied en de NOVI-werkplaats samenwerking. 

Wilt u meer de diepte in over specifieke onderwerpen? Bezoek dan één van de webinars over bijvoorbeeld gezonde leefomgeving of landschapsinclusief omgevingsbeleid. Stap in de kenniscarrousel over flitspresentaties van de meest recente wetenschappelijke onderzoeken. Bezoek sessies over de NOVI-instrumenten en tools, laat u inspireren door NOVI-praktijken uit het hele land of discussieer mee over de aanpak van de uitvoering van de NOVI.

Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) verzorgt van 13:30 tot 15:00 uur een speciale livestream met de titel "van ambities naar uitvoering". Vanuit SKG Studio in Leiden zal hoogleraar Co Verdaas (TU Delft) o.a. de winnaars van de SKG Award (jury en publieksprijs) voor duurzame ontwikkeling bekendmaken. 

Het volledige programma met alle tijdstippen volgt binnenkort in een blokkenschema op deze website. Zo kunt u straks direct uw eigen dagprogramma samenstellen. Wil u nu al meer weten over de sprekers? Maak dan alvast kennis.

De talkshows

SKG Studio

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) zal van 13:30 tot 15:00 uur een speciale livestream boordevol wetenschap en praktijkexpertise uitzenden: SKG Studio. Co Verdaas (TU Delft) spart samen met collega-hoogleraar Martijn van der Steen (NSOB/EUR) over sturen op samenhang; tussen overheden onderling, maar ook in samenwerking met marktpartijen en maatschappelijke partners. SKG-directeur Tom Daamen vertelt waarom de bekostigingsstructuren van ruimtelijke ontwikkeling in Nederland aan een stevige update toe zijn. En samen met onder andere Dick van Hal (Bouwinvest/IVBN), Paul de Beer (Gemeente Breda), Desirée Uitzetter (BPD/NEPROM), Gerhard van den Top (Waterschap AGV) en Edward Stigter (Provincie Noord-Holland) wordt gesproken over de uitslag van de verkiezingen én een advies aan het nieuwe kabinet over de uitvoering van de NOVI.

Tijdens de uitzending worden ook de winnaars van de SKG Award (jury en publieksprijs) voor duurzame gebiedsontwikkeling bekendgemaakt.

Overige programma-onderdelen

Naast de talkshows bevat het programma nog vier webinars.

Eén over de basiselementen van de NOVI en de samenhang van thema’s en instrumenten, één over hoe de inzet van ontwerpkracht de uitvoering kan helpen, en twee over meer inhoudelijke thema’s namelijk landschapsinclusief omgevingsbeleid en gezonde leefomgeving in steden.

Ook biedt het programma tal van verdiepende sessies in andere festivaltenten: de Kenniscarrousel met actuele onderzoekspresentaties, NOVI-instrumenten en tools met o.a. Omgevingsagenda’s, NOVI-gebieden, verschillende nationale programma’s en de lancering van de Nationale Landschapsmonitor en de Kustmonitor. En u kunt leren hoe u kansen en knelpunten in kaart brengt. Het aanbod van ca. 20 NOVI-praktijken is heel gevarieerd, met een keur aan organisatoren en sprekers. We zijn heel blij dat ook maatschappelijke organisaties uit ons NOVI-netwerk hieraan bijdragen. Studenten van de planningsateliers van de Universiteit Utrecht laten u door de ogen van de toekomst naar de toekomst van Nederland kijken. En voor de internationaal georiënteerden onder u. In de sessie "How does the NOVI cross borders?" krijgt u alles te horen over grensoverschrijdende samenwerking.

Sprekers

Informatie

Doelgroep
Deze conferentie is bedoeld voor bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren en experts die te maken hebben met de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland.

Inschrijven
Inschrijven voor het festival is uitsluitend mogelijk via het inschrijfformulier.

Deelnemen
Op woensdag 31 maart neemt u deel aan het event via het online eventplatform. De link naar het platform wordt t.z.t. op deze plek gepubliceerd en in de mail die u van tevoren ontvangt. Deelname is kosteloos.

Contact
De logistieke organisatie van de NOVI-conferentie is in handen van organisatiebureau VNG Connect. 
Heeft u vragen over uw deelname aan de conferentie? Neem contact op via info@noviconferentie.nl